• .
  • Birlikte Daha Güçlüyüz

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, KORUNMASI VE İMHA POLİTİKASI

Çalışan ve Çalışan Adayı

Kişisel Verilen İşlenmesi, Korunması ve İmha Politikası (Çalışan ve Çalışan Adayı)

Ziyaretçi ve Müşteri

Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmha Politikası(Ziyaretçi ve Müşteri)

AYDINLATMA METNİ

Tedarikçi Aydınlatma Metni

Tedarikçi Aydınlatma Metni

Çalışan Aydınlatma Metni

Çalışan Aydınlatma Metni

Müşteri Aydınlatma Metni

Müşteri Aydınlatma Metni

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

FORMLAR

Veri Sahibi Başvuru Formu

Veri sahibi başvuru formu; Müşteri tarafından doldurularak ilgi iletişim adreslerine gönderilecektir.