Ara

  Bilgi Merkezi

  Teknik Bilgiler
  DBS'li Çalıştığımız Bankalar
  Vakıfbank Vinov
  Banka Hesap Numaralarımız
  Kalite Belgeleri
  Teknik Bilgiler
  Güncel Döviz Kurları
  Londra Metal Borsası

Teknik Bilgiler

Sözlük

Akma Mukavemeti : Elastiklik sınırından sonra malzemenin ani olarak uzamaya başladığı tanımlanmış bir miktarda kalıcı deformasyon sağlayan mukavemet değeridir.
Alaşımlı Çelikler : Çelikte normal olarak bulunan C, Si, Mn, P,S gibi elementlerin dışında bileşiminde Cr, Ni, Mo, Ti, V gibi elementlerin bir veya birden çoğunu belirli bir oranın üzerinde içeren çeliklerdir.
ANSI : Amerikan Milli Standart Enstitüsü
Bar : 1 kg / cm 2 basınca verilen ad.
BCKK, HCKK, TCKK : Sıcak haddelenmiş soğuk haddelenmeye uygun rulo.
BPE : Siyah, dişsiz, manşonsuz.
BTC : Siyah, dişli, manşonlu
BTE Siyah, dişli, manşonsuz
Cidar Borunun iç çeperidir.
CR ( cold rolled ) : Dekape edilmiş malzemenin tamamen çevre sıcaklığında ve soğuk olarak haddelenmesidir.
Çekme Mukavemeti : Akma noktasından sonra malzemeye kuvvet uygulamaya devam edilirse gerilim ve uzama en yüksek değere ulaşır. Bu ulaşılan kuvvetin kesit alana oranı çekme mukavemetini verir.
Çelik : Demir cevherinden elde edilen ham demire şekil verme özelliği ve mukavemet kazandırmak, dolayısıyla kullanım alanını, genişletmek için ihtiva ettiği karbon miktarını ikinci bir işlemle %17 nin altına indirerek elde edilen demir - karbon bileşiğidir.
CR, CRK : Soğuk haddelenmiş yığın tavlama yapılmış rulo.
CCR, CCRK : Soğuk haddelenmiş sürekli tavlama yapılmış rulo.
CCRF : Soğuk haddelenmiş sürekli tavlama yapılmamış rulo.
CRD : Soğuk haddelenmiş yığın tavlama yapılmış dilinmiş rulo.
CCRD : Soğuk haddelenmiş sürekli tavlama yapılmış dilinmiş rulo.
CRS, CCRS,CRFS, CCRES, CRSK, CCRSK : Soğuk haddelenmiş sac.
Dekape : Sıcak çekme bandın üzerindeki tufal yanı oksit tabakasını almak için yapılan asitle temizleme işlemidir.
DIN : ( Deutch Institude Normung ) Alman Standartları Enstitüsü
Dirsek : Eklenti parçasıdır. 45 ve 90 derece olarak tanımlanır. Çelik veya plastik malzemeden imal edilir. Tesisatta kullanılır. Piyasada patent dirsek diye bilinen parçalar da dikişli borudan yüksek ısıda şekillendirilerek elde edilir.
DS : Döküm slabı
DKP : Sıcak çekme bandın üzerindeki tufal yani oksit tabakasını almak için yapılan aitle temizleme işlemidir.
Düşük Karbonlu Çelikler : Az olan, en çok % 0,3 karbon ihtiva eden çeliklerdir. Galvanizli sac, mobilya beyaz eşya, otomotiv, boru ve profil imalatında kullanılır.
E / C : Girdap akımları ile tahribatsız muayene
Elastisite : Malzemeye kuvvet tatbik edildiğinde malzemede bir deformasyona neden olur. Malzeme üzerindeki yükün kaldırılması ile ilk durumuna dönme özelliğine elastisite denir.
EN : ( Euro Norm ) Avrupa Normu
Endüktör : Birkaç sarımlık bir bobindir. Bu bobine yüksek frekanslı bir akım verildiğinde, bobin içinde bulunacak demir esaslı malzeme ısınacaktır. Bu ısınma, bobinin oluşturduğu girdap akımına karşı demir esaslı malzemenin gösterdiği direnç ile oluşur.
Epoksi : Çelik malzemenin yüzeyini korozyona karşı korumak için yapılan reçine esaslı bir kaplama türüdür.
Epoxy : Boru kaplamada kullanılan kimyasal malzeme.
Eşanjör : Borudan veya çelik sac levhadan preslenerek yapılan ısı değiştiricidir.
Et Kalınlığı : Cidar kalınlığıdır.
Extrüzyon : Malzemenin baskı uygulanarak matriks içinden geçirilmek suretiyle yapılan şekillendirme işlemi.
Flanş : Yüzeyi delikli dairesel bağlantı plakası.
Font : Dökme demir
Galvanizleme : Demir - çelik esaslı malzemenin, yüzey hazırlama işleminden geçirildikten sonra erimiş haldeki çinko banyosuna daldırılarak yüzeyinde demir - çinko alaşımı ve saf çinkodan oluşan ve korozyona karşı koruyucu olan bir kaplama elde edilmesidir.
GPE : Galvanizli, dişsiz, manşonsuz.
Grade (A, B) : Amerikan normlarında mukavemet değerlerini belirten malzeme sınıflandırması.
GTC : Galvanizli, dişli, manşonlu
GTE : Galvanizli, dişli, manşonsuz
GZRS : Çinko kaplı galvanizli sac
GFRS : Çinko - demir alaşımı kaplı galvanizli sac
GZR : Çinko kaplı galvanize rulo
GFR : Çinko - demir alaşımı kaplı galvanizli rulo.
GZRD : Soğuk haddelenmiş çinko kaplanmış dilinmiş rulo.
GFRD : Soğuk haddelenmiş çinko - demir alaşımı kaplanmış dilinmiş rulo.
H / T : Hidrotest
Haddeleme : Malzemeleri, eksenleri etrafında aynı hızda ve birbirine zıt yönde dönen iki merdane arasından geçirerek yapılan bir plastik şekil verme işlemine haddeleme denir.
HR ( Hot Rolled ) : Malzemenin sıcak olarak, belli açıklıkta ve birbirinin ters istikametinde dönen merdanelerin arasından geçerken belirli bir baskı kuvveti uygulanarak inceltilmesidir.
HR, HRUKK : Sıcak haddelenmiş sac.
HRP LP : Sıcak haddelenmiş dekape edilmiş sac.
İnklüzyon : Çeliğin içerisindeki metal olmayan Sülfit, Silika ve Alumina gibi çeliği kirleten kalıntılardır.
ISO : ( International Standardization Organization ) Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu
JIS : ( Japanese Industrial Standards) Japon Endüstri Standartları
Jüt : Bitkisel malzemeden dokunmuş örtü
Kesit : Teknik resimde kullanılan bir terimdir.
Korozyon : Metallerin içinde bulundukları toprak, beton, su vb. ortamın malzeme üzerindeki elektrokimyasal tahribattır.
Laminasyon : Kalıba dökülmüş sıvı çeliğin katılaşması sırasında kafa kısmından içeriye doğru uzanan bir boşluk oluşur. Bu boşluklu kısım kesilmeden haddeleme yapıldığında boşluk kısımda malzemenin birbirine kaynamayıp kat oluşturmasıdır. Genellikle kaynar çeliklerde görülen bir malzeme hatasıdır.
LR, LRKK : Sıcak haddelenmiş levha.
L, LKK : Sıcak haddelenmiş kalın levha.
M / F : Manyetik akı ile tahribatsız muayene.
MRKK : Sıcak haddelenmiş motizli rulo.
Manşon : İki boruyu birleştiren vidalı bağlama parçası.
Menevişleme : Isıl işlem ile sertleştirilmiş bir çeliği dönüşüm sıcaklığı altında ve yüksek olmayan sıcaklıklarda (150-450 ° C) ısıtarak uygun bir hızla soğutup gevrekliğini giderme işlemidir.
N : Gövde normalize edilmiş.
NBK : Kontrollü atmosferde normalize
NDT : Tahribatsız Muayene
Nipel : İki ucuna diş açılmış ara bağlantı parçası.
Nominal : Anma ölçüsü
Normalizasyon : Tane küçültme, homojen bir mikroyapı elde etme ve çoğunlukla mekanik özellikleri geliştirme amaçlarıyla, çeliği üst dönüşüm sıcaklığı üstündeki sıcaklıkta ısıtma ve durgun havada soğutma işlemidir.
NPI : I şeklinde sıcak olarak haddelenmiş profildir.
NPU : Piyasada U Demiri diye adlandırılır. U Kesitli uzun hadde mamulüdür.
NWB : Gövde normalize, % 100 NDT, B sınıfı
Paso : Malzemeye redüksiyon verecek şekilde haddelenerek veya çekilerek istenilen kalınlığa gelmesi için tekrarlanan her bir işlem paso olarak adlandırılır.
Pik : Dökme demirden imal edilen borulara piyasada verilmiş olan addır.
Primer : Astar boya
Profil : Soğuk şekillendirilerek kaynak dikişi ile birleştirilmiş çelik borulardan üretilen kare veya dikdörtgen kesitli eleman.
Redüksiyon : Haddeleme veya çekme işlemlerinde malzemenin kesit alanındaki azalma.
R, RKK : Sıcak haddelenmiş rulo.
RP, RPKK : Sıcak haddelenmiş dekape edilmiş rulo.
RD : Sıcak haddelenmiş dilinmiş rulo.
RFD : Sıcak haddelenmiş dekape edilmiş dilinmiş rulo.
Salmastra : Bir makine elemanıdır.Sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.
Sepregasyon : Katılaşma sırasında çelik içindeki hafif metallerin sıvı bölgede (ortada), alaşım elementleri ve empüriteler bakımından kimyasal kompozisyonda yoğunlaşmadır.
Sıcak Haddeleme (HR) : Malzemenin sıcak olarak, belli açıklıkta ve birbirinin ters istikametinde dönen merdanelerin arasından geçerken belirli bir kısmı kuvveti uygulayarak inceltilmesidir
Siyah Boru (BPE) : Yüzeyine kaplama yapılmamış ( galvaniz, PE vb. ) boru
SKP(Temper haddeleme) : Yeniden kristalleşme işleminden geçen bandın et kalınlığının max. 0,02 - 0,03 mm incelterek yeniden kristalleşme işlemiyle ortaya çıkan belirgin akma noktasını gidermek ve bant yüzeyine belli bir pürüzlülük vermek için yapılan bir haddeleme işlemidir.
Soğuk Haddeleme (CR) : Dekape edilmiş malzemenin tamamen çevre sıcaklığında ve soğuk olarak haddelenmesidir.
Spiral Kaynaklı Boru (SAW) : Bir metal levha şeridinden spiral bükme ve üst üste ya da uç uca gelen kenarları otomatik toz- altı ve gaz - altı kaynak tezgahı ile birleştirme yöntemiyle elde edilen helis ( spiral ) dikişli borulardır.
St : Alman normlarında çelik kalitesini göstermek için kullanılan semboldür. ( St 33, St 37 )
Tavlama : Çeliğe uygulanan ısıl işlemidir.
Tensile : Gerilme
TSE : Türk Standartları Enstitüsü
Tufal : Sıcak çekilmiş band yüzeyinde oluşan oksit tabakasıdır.
TÜV : Alman Teknik Denetim Enstitüsü
THRU : Sıcak haddelenmiş temperlenmiş sac.
TR, TRKK : Sıcak haddelenmiş temperlenmiş rulo.
THR : Kalay kaplı teneke rulo.
TFR : Krom kaplı teneke rulo.
TNRS : Kalay kaplı teneke sac.
TRFS : Krom kaplı teneke sac.
UNI : ( Ente Naionale Italiaon Unficazione) İtalyan Uluslararası Standart Kurumu
Uzama Oranı : Malzemeye tatbik edilen kuvvet neticesinde malzemede meydana gelen uzama miktarının, malzemenin başlangıç uzunluğuna oranıdır.
Yan Burgun Çelik : Sıvı çelik içerisindeki oksijeni kısmen giderildiği çeliktir.