Ara

    İnsan Kaynakları

    İnsan Kaynakları Politikası
    İnsan Kaynakları Politikası
    İşe Alım Politikası
    İş Başvurusu

İnsan Kaynakları Politikamız

Türk Metal Sanayisinin önde gelenleri arasında olan ve her geçen gün yaptığı yeni yatırımlarla kapasitesini artıran şirketlerimizin, kaynaklarını verimli kullanan, değişime açık, çalışana ve çevreye duyarlı, kalite standartlarına uyumlu ve müşteri odaklı olma hedefinde insan kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaktır.

Politikamızın temeli; Norm kadroların belirlenmesi, her iş unvanı için gerekli personel niteliklerinin ve yetkinliklerinin belirlenmesi, insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesidir.

Tüm paydaşlarımızın bilgi birikimlerini ve tecrübelerini, şirket ve çalışanlar yararına kullanılır hale getirerek değer katacak fikirler üretmek, yaratıcı ve yenilikçi sistemleri geliştirmektir.Çalışanların, mesleki tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmektir.

İnsana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön planda tutmak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde önlemler almak ve yapılanmaktır.