Ara

    İnsan Kaynakları

    İşe Alım Politikası
    İnsan Kaynakları Politikası
    İşe Alım Politikası
    İş Başvurusu

İşe Alım Politikamız

Şirketlerimizde İnsan Kaynakları ihtiyaçları Norm Kadro çalışmaları ile tespit edilir.Yıllık olarak yapılan Bütçe Planlaması içerisinde İnsan Kaynakları Planlaması’ na da yer verilir.İşe alım sürecinde temel amaca hizmet etmek üzere; işbirliği sağlayacak, motivasyonu yüksek, çalışmalarımızı hep ileriye taşıyacak etkin insan kaynağı tercih edilir.

Bu amaç doğrultusunda, işe alım ilanları İnternet portalı üzerinden yayınlanır ve öz geçmişler aynı sitede oluşturulan başvuru sistemi üzerinden kabul edilir. Kurumsal İnternet sitemiz üzerinden gönderilen öz geçmişler de değerlendirmeye alınır. Başvurular arasından, ihtiyaçlar doğrultusunda aranılan nitelikteki adaylar belirlenmekte ve görüşmeye çağrılır. Şirketlerimizde oluşan boş pozisyonlar için, ilk etapta, Grup Şirketlerinde var olan uygun insan kaynağını araştırılarak değerlendirilir. İçeriden yapılan bu yerleştirmeler ile çalışanların kariyerlerinde sürdürülebilir bir ivme kazanmasını sağlanır.

İşe alınan çalışanlar için uygun oryantasyon programları hazırlanır. Programlar, İnsan Kaynakları birimleri ile çalışılacak birim arasında oluşturulacak işbirliği ile sunulur. Oryantasyon programında amaç çalışanın işe ve işletmeye uyumunu sağlayarak iş gücü devir oranını azaltmaktır. Bu amaçla çalışana; şirket politikaları, şirketin organizasyon yapısı, üretim süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, iş koşulları, iş güvenliği ve çevre konularında bilgi verilir.Rotasyon programı uygulamak. Çalışanların ilk işe başladıkları dönemler ağırlıklı olmak üzere, çalışanın bilgi birikimini ve deneyimini arttırmak için çalıştığı birimler dışında ancak bağlantılı birimlerde, belirlenmiş sürelerde çalışması sağlanır.